εγχειρίδιο_
τρέχουσες εικαστικές διαλογικές εγκαταστάσεις 00_06 / Κώστας Ντάφλος

handbook of recent robotic interactive installations 00_06, kostas daflos
Τo πρώτο μέρος του βιβλίου είναι μια μονογραφία σε μορφή δοκιμίου που περιλαμβάνει σχέδια, κείμενα και εικόνες από τις εγκαταστάσεις των εικαστικών διαλογικών περιβαλλόντων (ipo, cipo, cibo), σε διαφορετικούς χώρους όπου φιλοξενήθηκαν, στα πλαίσια ανεξάρτητων συμβάντων τέχνης και φεστιβάλ τέχνης-τεχνολογίας.
Το πρόγραμμα CIPO αναφέρεται σε ΄΄ανοικτές΄΄ και ΄΄ατελείς΄΄ στην εξέλιξή τους εγκαταστάσεις δράσεων, οι οποίες βασίζονται στο χρόνο και επιδιώκουν την ενεργή συνεισφορά των θεατών και τη ζωτική ενέργεια της σωματικής τους παρουσίας. Ενεργοί ακροατές /θεατές συμμετέχουν, συνεισφέροντας ως ομοσυντάκτες των έργων σε περιβάλλοντα προπαρασκευασμένων εγκαταστάσεων, με παραγωγές ελεύθερων αποτελεσμάτων από άμεσες σωματικές δράσεις και προσωπικές εκτελέσεις.

Περιεχόμενα πρώτου μέρους

πρόλογος………………………………………………………………………………......9

εισαγωγή
κυβερνοσχέδιο(;) συσκευών και εγκαταστάσεων…………………………………......11
στις συζεύξεις υβριδικών αντικειμένων με τεχνολογικά μέσα……………………........12
στο τυφλό σχέδιο……………………………………………………….……………. …13
στις διεπαφές του σώματος…………………………………….……….…………….....…14
στο σώμα και την camera lucida…..………………………………….…………….....15
στα σχέδια του φωνογράφου ……………………….……………..............................…16
η πλατφόρμα των εγκαταστάσεων CIPO, μιας τεχνητής νοημοσύνης
στο περιβάλλον των παραστάσεων…………………………….……………….....…19
στον παρασιτισμό ενός υβριδικού μετα-αντικειμένου……….……………….....……..20
στους ομοσυντάκτες………………………….……………….....……………………..21
περιγραφή της εγκατάστασης cipo_03………………………….………………..........22
στις αιτίες ανάληψης των σωματικών δράσεων.……………….………………........27
στον εκτελεστή.……………….……………….............................................................28
(αναστρέφοντας μια θεατρική πράξη ψευδο-ηθικοπλαστικής πλαστογραφίας)
περιγραφή της εγκατάστασης cipo_04…..............................................................33
στη συμπεριφορά ενός απλουστευμένου ΄΄απλανούς΄΄ τεχνητού εντόμου...............34
στα περιβάλλοντα αλληλεπίδρασης laterna magica & mutoscope........................39
περιγραφή της εγκατάστασης cibo_05 «body smaze»............................................40
στο ομοιοστατικό κουτί...........................................................................................43
περιγραφή της εγκατάστασης c(2)ipo_06 «anima music object».............................44
στο νευροκύκλωμα.................................................................................................47
στις ανιστορικές εκτελέσεις.......................................................................................48

σχέδια εγκαταστάσεων

στην κυβερνητική σύντηξη με μια camera lucida ..................................................50
τηλε-περιβάλλον cipo_06, «camera Lucida network performance».........................51
σχέδια ΄΄ανατομίας΄΄ cipo_07................................................................................53
κρίσιμοι όροι..............................................................................................................55
ενδεικτική βιβλιογραφία........................................................................................63

απόσπασμα έγχρωμων εικόνων ..............................................................................65
απόσπασμα στην αγγλική

- kostas daflos 00_06 recent robotic interactive installations ...............................97
contributors……………………………………………………………………..…..........104

επιμέλεια & σχεδιασμός τόμου © Κώστας Ντάφλος 2007
εκδόσεις Παπασωτηρίουπλάνα διαλογικών εγκαταστάσεων
Plans (diaries, sketches & notebooks) for interactive installations
συμβάλλουν με κείμενα, εικόνες και σχέδια:

(σύγχρονες κριτικές)
Δημήτριος Βογιατζής, Κωνσταντίνος Γρίβας, Νίκος Δασκαλοθανάσης, Αριστοτέλης Δημητρακόπουλος, Δημήτρης Κουής, Θανάσης Μουτσόπουλος, Νίκος Πατσαβός, Μάνθος Σαντοριναίος, Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Μάκης Φάρος
(δικτυωμένες εκτελέσεις δράσεων)

Μαρία Θεοδώρου, Πάνος Κούρος, Νικόλαος Λάσκαρης
(υβριδικές εγκαταστάσεις)
Andre Decosterd, Michel Decosterd, Γιάννης Μελανίτης, Σπύρος Παπαδόπουλος, Philip Ross, Polona Tratnik
(περιγραφές διαλογικών περιβαλλόντων)
Δημήτρης Λιούπης, Δημήτρης Παπαλεξόπουλος, Αντρέας Σιτορέγκο, Κωνσταντίνος Τηλιγάδης

Το δεύτερο συλλογικό μέρος του βιβλίου έχει αφιερωθεί σε περιορισμένες σε έκταση, διατυπώσεις λόγου (κείμενα, σχέδια, εικόνες, σχόλια, καταχωρήσεις) από εικαστικούς και θεωρητικούς, που έχουν ποικίλη δραστηριότητα και πρακτική σε επικαλυπτόμενα γνωστικά πεδία πειθαρχιών, διερευνώντας νέους τρόπους και μεθόδους άντλησης και χρήσης της γνώσης. Οι διατυπώσεις ενός θεωρητικού λόγου και ο συνδυασμός του με εμπειρικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε καλλιτεχνικά προγράμματα, αφορούν σύγχρονες προσεγγίσεις στα όρια των κυρίαρχων φιλοσοφικών συστημάτων σκέψης που ανασκάπτονται σήμερα στη σύγχρονη θεωρία, στις οριακές εκδηλώσεις, να ΄΄είμαστε ο εγκέφαλός μας΄΄, ή να ΄΄είμαστε η σωματώδης παρουσία μας΄΄.
Εφόσον διατηρούμε μια έμμεση επαφή με τον εξωτερικό κόσμο, με αναξιόπιστα στοιχεία που στέλνονται από τα αισθητήρια προς τον εγκέφαλο, η πρόσβασή μας από κανάλια μετάδοσης γίνεται με έμμεσο τρόπο, και για το μόνο που μπορούμε να είμαστε σίγουροι είναι η προσωπική, υποκειμενική εμπειρία μας.
Το σώμα, από την άλλη πλευρά, μας φέρνει άμεσα σε επαφή με την αντιληπτή πραγματικότητα. Η σωματική μας ακαριαία δραστηριότητα στην εκτέλεση κάποιας δράσης συνδέεται εντελώς με τις τρέχουσες ευμετάβλητες απαιτήσεις κάθε ιδιαίτερης κατάστασης, πράγμα που μας επιτρέπει να μπορούμε να αμφιβάλλουμε για οποιαδήποτε αντιληπτική μας εμπειρία.
Ο μηχανισμός του σώματος, ενσωματωμένος στο περιβάλλον του, εκπαιδεύεται καθημερινά να μπορεί να κάνει χρήση του εξοπλισμού, των αντικειμένων και των συσκευών. Με τις δράσεις μας επαναπροσδιορίζουμε τα όρια μεταξύ του φυσικού και του τεχνητού, των πραγματικών αντικειμένων και των προσομοιωμένων αντικειμένων, των πραγματικών οντοτήτων και των πλασματικών οντοτήτων, των πραγματικών κόσμων και των πλασματικών ή φανταστικών κόσμων, των πραγματικών συγκινήσεων και των προσποιητών ή σχεδόν συγκινήσεων.

Τα παραδείγματα των εικαστικών εγκαταστάσεων που φιλοξενούνται στο δεύτερο μέρος, ως εφαρμοσμένες έρευνες, διερευνούν ιδιότυπες όσο και ΄΄παράξενες΄΄ πρακτικές. Ενσωματώνουν διαφορετικές πειθαρχίες και εμπειροτεχνικές δοκιμές μιας σύγχρονης πειραματικής τέχνης που ακολουθεί εγκαταλειμμένα και ασύμφορα πρότυπα σε σχέση με τις καθιερωμένες ερευνητικές προτεραιότητες. Αρκετά από αυτά, είναι ενδεικτικά ενός αποτελέσματος, που εμφανίζεται αρκετά εντυπωσιακό και ελκυστικό λόγω των τεχνολογικών συναρθρώσεων, αλλά στο πρακτικό επίπεδο αποδεικνύονται ατελέσφορα, άσκοπα και άνευ ουσίας (ως έργα τέχνης). Σε σχέση με ένα είδος πρωτο-κυβερνητικής τέχνης, που βασίζεται στην άρθρωση των αρχαϊζόντων, των σύγχρονων και των υπερμοντέρνων, - συστημάτων απεικόνισης, -συσκευών, -οργάνων, -σχεδίων, εμφανίζεται η πεποίθηση πως μια παρεκκλίνουσα και αποδιοργανωτική ιστορία της τεχνολογίας μπορεί να αποτελέσει μια εναλλακτική αφετηρία για τη φαντασία και την παραγωγή νέας γνώσης. Η επίδραση μιας αποδιοργανωτικής δομής της ιστορίας της τεχνολογίας, θα μπορούσε να διαφανεί στις φανταστικές επεκτάσεις των υβριδικών τεχνολογικών χειροποίητων μετα-αντικειμένων που προκύπτουν με απορυθμίσεις σχεδίων, βάσει μιας αποσπασματικής επιρροής πληροφοριών από αναπαραστατικούς και επιστημολογικούς χώρους που συνδέονται με τους τρόπους έκθεσης και αρχειοθέτησης στη μνήμη.
Τα έργα αυτά υλοποιούνται από τη σύζευξη της εφευρετικής με την καλλιτεχνική δραστηριότητα, που είναι απαλλαγμένες από τη ζήτηση της επίσημης πολιτιστικής αγοράς και την κοινωνικοποίηση της τεχνολογίας, επεκτείνοντας τις αισθητικές και τις τεχνολογικές αρχές με απρόβλεπτους τρόπους.
Οι σύντομες και άμεσες καταχωρήσεις λαμβάνουν υπόψη τους όλες αυτές τις συνθήκες και αναπτύσσονται γύρω από τις θεματικές (σύγχρονες κριτικές, δικτυωμένες εκτελέσεις δράσεων, υβριδικές εγκαταστάσεις, πλάνα διαλογικών περιβαλλόντων), θίγοντας καίρια, σύγχρονα ζητήματα αναφορικά με το χώρο, το έργο τέχνης και το ανθρώπινο σώμα.
Τα περιεχόμενα αυτών των ενοτήτων είναι:
_σύγχρονες κριτικές: επισκοπήσεις και απολογισμοί γύρω από νέα μέσα. _δικτυωμένες εκτελέσεις δράσεων: εκφραστικές προσεγγίσεις και πρακτικές που ενσωματώνουν νέα ή /και παλαιότερα μέσα, σε συνδυασμό με την παρουσία του σώματος (δίκτυα υπολογιστών, το διαδίκτυο, το ραδιόφωνο, το τηλέφωνο, το τηλέτυπο, την τηλεόραση κ.α.). Εμφανίζονται ταυτόχρονα πολλαπλάσιες θέσεις συμμετεχόντων μέσω μιας χρονικά και τοπικά δικτυωμένης αλληλεπίδρασης. _υβριδικές εγκαταστάσεις: περιοχές της τέχνης (μουσική, θέατρο, χορός, αρχιτεκτονική, κινηματογράφος, εικαστικά) που επικοινωνούν μεταξύ τους και συνδυάζονται με την παρουσία μιας διάχυτης τεχνολογίας προκαλώντας νέους υβριδικούς χώρους. _περιγραφές διαλογικών περιβαλλόντων & υβριδικών εγκαταστάσεων: ΄΄ασύντακτες΄΄/ πρόχειρες σημειώσεις, προσχέδια ή ανεπεξέργαστες προτάσεις έργων που βρίσκονται στη διαδικασία σύνταξης ή πρόσληψής τους.Περιεχόμενα δεύτερου μέρους


πρόλογος...........................................................................................................9
Κώστας Ντάφλος

σύγχρονες κριτικές
Παναγιώτης Τουρνικιώτης
αρχαιολογία εδάφους-αέρος......................................................................................13
Air-landarcheology

Κωνσταντίνος Γρίβας
ένας όμορφος νέος κόσμος.............................................................................14
A Beautiful New World

Μάνθος Σαντοριναίος
σκέψεις για τη σκέψη 2000/2007 ..............................................................................16
Thoughts about the thought 2000/2007

Αριστοτέλης Δημητρακόπουλος
άπειρα μέσα χωρίς «τέλος»: διενέργεια και δυσμορφία..................................18
The medium of no end: dismorphic inter-acts

Θανάσης Μουτσόπουλος
από την τυφλότητα στην όραση και πάλι πίσω........................................................20
From blindness to vision and backwards

Μάκης Φάρος
το έργο και ο παραλήπτης..............................................................................21
The Artwork and the Receiver

Δημήτρης Κουής
κτίζοντας τις εικονικές κοινότητες της επόμενης γενιάς...........................................22
Building Next Generation Virtual Communities

Δημήτριος Βογιατζής
ψηφιακά μουσεία: χρηστικότητα και ικανοποίηση των επισκεπτών …...........24
Usability and User Satisfaction in Web museums

Νίκος Πατσαβός
νεφελοκοκκυγία…..................................................................................................26
Nefelokokkygia

δικτυωμένες εκτελέσεις δράσεων
Νικόλαος Λάσκαρης
«Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΝΟΙΚΟΣ ΤΗΣ ΣΚΙΑΣ» ..................................................29
«The last tenant of the shadow» Network Installation

Μαρία Θεοδώρου
Sarcha SCHOOL OF archITECTURE 4 aLL.........................................................30

Πάνος Κούρος
WWW.DELETE-YOUR-HISTORY.COM.......................................................32

υβριδικές εγκαταστάσεις
Cod.Act/ Andre & Michel Decosterd
Siliknost2 Performance............................................................................................35
Hotschkuss Performance...............................................................................38

Γιάννης Μελανίτης
΄΄The Garden΄΄ Performance...................................................................................43

Philip Ross
"Jarred-In" Interactive Installation...................................................................46

Polona Tratnik
ιχνηλάτιση των αποτυπωμάτων της διαδραστικότητας...........................................53
Tracking the track of the interactiveness

Σπύρος Παπαδόπουλος
΄΄Road Show΄΄ Interactive Mobile Installation.................................................57

περιγραφές διαλογικών περιβαλλόντων
Δημήτρης Λιούπης
΄΄be gentle΄΄ Interactive Installation........................................................................61

Δημήτρης Παπαλεξόπουλος
ΑΘΗΝΑ - ΜικροΑρχιτεκτονικές σμήνους στο «ΥΠΟΛΟΙΠΟ» της πόλης........62
Athens -Swarm Micro-Architectures in the Rest of the City

Αντρέας Σιτορέγκο
΄΄Code΄΄ Performance.............................................................................................64

Κωνσταντίνος Τηλιγάδης
΄΄Ζoetrope΄΄ Interactive Installation.................................................................68
΄΄My Brain’’ Interactive Installation.........................................................................69

βιογραφικές πληροφορίες...............................................................................71

απόσπασμα στην αγγλική
- plans (diaries, sketches & notebooks) for interactive installations........................75
biographical notes..........................................................................................94


http://kdaflos.blogspot.com/